โครงการทักษะอาชีพ

โครงการทักษะอาชีพ หลักสูตรช่างฉาบปูน สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์ ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส