สะพานเจาะบากง

สะพานเจาะบากง บ้านเลขที่ ม.2 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

แหล่งเรียนรู้

ศึกษาดูงานร่องรอยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลเพิ่มเติม>>https://yala-patani-naratiwat.blogspot.com/2019/04/blog-post_22.html