นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะเปลี่ยนธงชาติในสถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน”

# วันที่ 10 มกราคม 2

Read more

ประชุมมอบหมายงานในหน้าที่เพื่อเตรียมการประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2564

#ประชุมมอบหมายงานในห

Read more

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ “On-Hand” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน”

# วันที่ 7 มกราคม 25

Read more

#คณะครู กศน.ตำบลกะลุวอ เชิญชวนการสวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันอังคารและวันศุกร์ “

วันที่ 7 มกราคม 2565

Read more

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมอวยพรปีใหม่ 2565 ให้แก่ผู้พิการทางด้านสายตา ในโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3”

#มอบเครื่องอุปโภคบริ

Read more

“เข้าร่วมประชุมพร้อมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2565 แด่ นายอบต.กะลุวอ”

วันที่ 6 มกราคม 2565

Read more

#ปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส “

#ปฏิบัติหน้าที่เวรยา

Read more