ศบค.เคาะปรับมาตรการรับเปิดประเทศ โดยปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เหลือ 7 จังหวัด

ศบค.เคาะปรับมาตรการร

Read more

รายงาน ศูนย์ EOC อำเภอเมืองนราธิวาส ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 50 ราย

รายงาน ศูนย์ EOC อำเ

Read more

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อเตรียมให้บริการให้กับเยาชนและประชาชนที่มาใช้บริการ”

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

#ศูนย์สอบ e-exam กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส บริการจัดสอบด้วยระบบ”อิเลคทรอนิกส์ให้นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ”

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

รายงาน ศูนย์ EOC อำเภอเมืองนราธิวาส ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 92 ราย

รายงาน ศูนย์ EOC อำเ

Read more

#นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ในสถาบันศึกษาปอเนาะได้เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์”

วันที่ 28 ตุลาคม 256

Read more

พัฒนาภูมิทัศน์ กศน.ตำบลกะลุวอ เพื่อความสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชน

วันที่ 27 ตุลาคม 256

Read more

ศูนย์สอบ e-exam กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส บริการจัดสอบด้วยระบบ”อิเลคทรอนิกส์ให้นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

บุคลากรร่วมกันทำความสะอาด บริเวณภายในและนอก กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 12 ตุลาคม 256

Read more

ศูนย์สอบ e-exam กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส บริการจัดสอบด้วยระบบ”อิเลคทรอนิกส์ให้นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 ตุลาคม 256

Read more