#โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสร้างสุขภาพวิถีปกติใหม่ (New Normal) ต้านภัย Covid – 19) กศน.สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน รุ่นที่ 2

วันที่ 6 สิงหาคม 256

Read more

#โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสร้างสุขภาพวิถีปกติใหม่ (New Normal) ต้านภัย Covid – 19) กศน.สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน รุ่นที่ 1

วันที่ 5 สิงหาคม 256

Read more

#ปฏิบัติงานประจำ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019”

วันที่ 4 สิงหาคม 256

Read more

#ครูปอเนาะร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าและด้านข้าง กศน.ตำบล เพื่อความสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชน”

วันที่ 29 กรกฎาคม 25

Read more