#โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง“การมีคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส” โดยสถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน รุ่นที่ 1

วันที่ 17 สิงหาคม 25

Read more

#ร่วมชมการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรม “ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ผ่านเพจ Facebook Live ETV Chanel”

วันที่ 12 สิงหาคม 25

Read more

#กิจกรรม ” ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 25

Read more

#โครงการเฉลิมพระเกียรติ“เทิดไท้องค์ราชัน”สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน รุ่นที่ 1

วันที่ 10 สิงหาคม 25

Read more