ครูปอเนาะ #การจัดเตรียมตะกร้าหนังสือ หนังสือพิมพ์ พร้อมสื่อส่งเสริมการอ่าน ออกมาวางให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 256

Read more

#ครูอาสาฯปอเนาะร่วมพิธีปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาการจัดสานกระเป๋ากระจูด (จำนวน 40 ชั่วโมง)”

วันที่ 30 มิถุนายน​

Read more

#ครูอาสาฯปอเนาะร่วมจัดกิจกรรมโครงการปันความรู้ สู่วิชาการ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส” ของ กศน.ตำบลกะลุวอ

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more