#ครูปอเนาะประชุมเตรียมความพร้อมการโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ

วันที่ 11 มิถุนายน 2

Read more

มอบอุปกรณ์การป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 ให้สถาบันศึกษาปอเนาะรอตันบาตู

มอบอุปกรณ์การป้องกัน

Read more

“ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ”

วันอังคารที่ 1 มิถุน

Read more

“ครูกศน.ตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการมุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19”

วันที่ 1 มิถุนายน 25

Read more