ครูปอเนาะร่วมจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดและโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 25 มิถุนายน 2

Read more

ครูอาสาฯปอเนาะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติร่วมกับภาคีเครืออข่าย ณ กศน.ตำบลกะลุวอ

วันที่ 25 มิถุนายน 2

Read more

#ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฯและมอบหน้ากากอนามัย “โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ให้มีชีวิตที่ยืนยาว”

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส “จัดโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับนักศึกษาปอเนาะ”

วันที่ 18 มิถุนายน 2

Read more

ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ “อบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19”

วันที่ 18 มิถุนายน 2

Read more