“การประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯ ปอเนาะ/ครู ศรช. ครั้งที่ 1

“การประเมินพนักงานรา

Read more

#ครูปอเนาะดำเนินการปรับปรุงที่เก็บเครื่องสูบน้ำ และตัดแต่งกิ่งมะนาว

#ครูปอเนาะดำเนินการป

Read more

#ครูอาสาฯตำบลกะลุวอ นิเทศศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน

     

Read more