“ นักศึกษาในปอเนาะ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

“ นักศึกษาในปอเนาะ ร

Read more

“ครูอาสาฯปอเนาะร่วมต้อนรับองค์มนตรี ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส”

“ต้อนรับองค์มนตรี ณ

Read more

#โครงการประชุมชี้เเจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 16 มีนาคม 256

Read more

นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฏดีน เเข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส

การแข็งขันฟุตบอล 7 ค

Read more