ครูอาสาฯปอเนาะจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษาปอเนาะวะอซุฏดีน ตำบลกะลุวอ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

Read more

ครูอาสาฯปอเนาะจัดกิจกรรมวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียน นักศึกษาปอเนาะวะอซุฏดีน ตำบลกะลุวอ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

Read more

ครูอาสาฯปอเนาะ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

Read more

นักศึกษาปอเนาะเข้าร่วม“โครงการปันความรู้มุ่งสู่วิชาการ​นักศึกษา กศน. อำเภอเมือง​นราธิวาส”

วันที่ 18​ กุมภาพันธ

Read more

นักศึกษาปอเนาะเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวิธีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1

  วันที่ 9 กุมภ

Read more

ครูอาสาฯปอเนาะอบรมการสร้างข่าวสารการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 10 กุมภาพันธ์

Read more