โครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 2)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายจิรวัตน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกิจกรรมที่สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวน 5
กิจกรรม ได้แก่
1.กิจกรรมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
2.กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ
3.กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
4.กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา
5.กิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และสถาบันหลักของประเทศไทย
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดนราธิวาส. ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ได้รับเกียรติจากนาวาโทกรกช อ้วนสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมมวลชน กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุม และบุคลากรผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในการบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ในสถานศึกษา ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *