ร่วมออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 9 พฤษภาคม 256

Read more

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ กลุ่มสนใจ หลักสูตรระยะสั้น “ การทำขนมผูกรัก” ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.แว้ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more