โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้ทีมครู กศน.ตำบลแว้ง นำนักศึกษา ศกร.ตำบลแว้ง เข้่าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน โดยมีการส่งเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมลงนามถวายพระพร รับชมนิทรรศการพระราชประวัติฯ กิจกรรมบันทึกการอ่านสารานุกรม กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลจากการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประวัติศาสตร์ และกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส