นิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาชีพระยะสั้น

กลุ่มสนใจ วิชาการเย็บเสื้อผ้าสตรี

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้คณะครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลแว้ง ดำเนินการนิเทศจัดการเรียนการสอน “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จำนวน 30 ชั่วโมง ” ให้กลับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน โดยมีนายซอเละห์ สมาแอ กำนันตำบลแว้ง เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่ผู้เรียนในครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านกูวา ม.5 ต.แว้ง อ.แว้ง จังหวัดนราธิวาส