ร่วมบรรจุถุงธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้ นางสาวมาริสา ดารามั่น ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำตำบลแว้งพร้อมด้วยนางสาวยูรณี ยูนุ๊ ครูอาสาฯประจำตำบลแว้ง นำลูกเสืิอจิตอาสาและนักศึกษาจิตอาสาตำบลแว้ง ร่วมกันบรรจุถุงธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย (อุทกภัย) จำนวน 2,336 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง พร้อมด้วยนางจีราพร ปูรียา นายกกิ่งกาชาด นายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หน่วยกำลังในพื้นที่ และ หัวหน้าส่วนราชการร่วมบรรจุถุงธารน้ำใจ (อุทกภัย) ในครั้งนี้ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส