รับมือ….น้ำท่วม

เตรียมพร้อม รับมือน้ำท่วม! ต้องเตรียมตัวอย่างไรดี?

น้ำท่วมก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะน้ำท่วมหลายคนมักตื่นตระหนก จนทำให้หลงลืมสิ่งจำเป็นหลายอย่าง ดังนั้น หากเรารู้ล่วงหน้าหรือได้รับการเตือนภัยว่าจะเกิดน้ำท่วม จึงควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรับมือน้ำที่กำลังจะมา เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้ได้น้อยที่สุด

 • สอบถามหน่วยงานที่มีการจัดการด้านน้ำท่วม เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้เพื่อรับมือ เช่น น้ำจะมาเมื่อไหร่ เคยเกิดน้ำท่วมสูงที่สุดแค่ไหน ถนนเส้นใดบ้างที่จะถูกน้ำท่วม ฯลฯ
 • วางแผนรับมือน้ำท่วม เช่น ต้องเตรียมอะไรบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วจะทำอย่างไร สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้ คือ เบอร์โทรศัพท์สำคัญต่าง ๆ และวางแผนว่า หากคนในครอบครัวพลัดหลงกัน สถานที่ 2 แห่งที่จะไปพบกันได้คือที่ใด (สถานที่แรกให้อยู่ใกล้บริเวณบ้าน และสถานที่ที่สองให้อยู่นอกพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง)
 • บอกเล่าแผนรับมือน้ำท่วมและให้ข้อมูลสำคัญกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กเล็ก เช่น อย่าสัมผัสปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามเล่นน้ำ เป็นต้น
 • ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง หรือให้พ้นจากระดับน้ำท่วม โดยเฉพาะยานพาหนะให้ย้ายไปจอดไว้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง
 • อพยพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็ก และสัตว์เลี้ยง ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
 • ปิดแก๊ส ตัดกระแสไฟฟ้า และปิดปลั๊กไฟด้วยเทปกาว เพื่อป้องกันการรั่วไหล
 • จัดเตรียมกระสอบทรายหรืออุปกรณ์กั้นน้ำ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงน้ำเข้าท่วมบ้าน
 • ติดตามข้อมูลข่าวสารและคอยสังเกตความผิดปกติของธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนัก ระดับน้ำและสีของแม่น้ำเปลี่ยนไป

สิ่งของจำเป็นที่แนะนำให้เตรียมไว้

 • เอกสารสำคัญให้เก็บไว้ในถุงหรือซองกันน้ำ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีธนาคาร ฯลฯ
 • น้ำดื่มสะอาด – อาหารสำหรับคนและสัตว์เลี้ยง
 • ยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาลดไข้ ยาล้างแผล เกลือแร่ และยาสำหรับผู้มีโรคประจำตัว
 • สิ่งของจำเป็น เช่น นกหวีด ผ้าอนามัย เชือก ถุงพลาสติก กระดาษชำระ มีด
 • อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น ไฟฉาย เทียนไข ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ก
 • กระเป๋าสำหรับใส่ของ เพื่อให้สะดวกในการพกพา