“ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ”

วันที่ 2 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแว้ง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และขอขอบคุณอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ให้เกียรติมาประชาสัมพันธ์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง