“ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ”

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้นางสาวปริยาภัทร มะยิ ตำแหน่งบรรณารักษ์ พร้อมด้วยคณะครู ศกร.ตำบลแว้ง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง ณ บ้านจือแร ม.1 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส