“จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน”

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้ นางสาวปริยาภัทรมะยิ ตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อประชาชนอำเภอแว้ง จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน โดยมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร รับชมนิทรรศการพระราชประวัติฯ กิจกรรมบันทึกการอ่านสารานุกรม กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลจากการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประวัติศาสตร์ และกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง

+69

ความรู้สึกทั้งหมด

1111