“ กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน”

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้นางสาวปริยาภัทร มะยิ ตำแหน่งบรรณารักษ์ พร้อมด้วยคณะครู ศกร.ตำบลแว้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย ณ บ้านจือแร ม.1 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส