เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามเกณฑ์และวิธีการ ฯ (ว PA)

วันที่ 11 มกราคม 256

Read more