“ประชุมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1/ 2567”