แสดงความยินดีกับบุคลากร สกร.อำเภอแว้ง เนื่องในโอกาสเปิดร้าน ”

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอแว้ง ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวฟาตีมา อาแว ตำแหน่งครู เนื่องในโอกาสที่ได้เปิดร้านค้าใหม่ ณ บ้านบาลูกา หมู่ 6 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส