“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์”

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้นายบรรยง ศรีสุวรรณ์ ตำแหน่ง ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาย​ประยุทธ​ ทอง​พุ่ม​ นายอ…

ดูเพิ่มเติม