ถุงธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย (อุทกภัย)

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอแว้ง นำลูกเสือจิตอาสาจำนวน12 คน และนักศึกษา จิตอาสา จำนวน 20 คน บรรจุถุงธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย (อุทกภัย) จำนวน 2,336 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง พร้อมด้วยนางจีราพร ปูรียา นายกกิ่งกาชาด นายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หน่วยกำลังในพื้นที่ และ หัวหน้าส่วนราชการร่วมบรรจุถุงธารน้ำใจ (อุทกภัย) ในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส