เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแว้ง ประจำปี 2567

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง พร้อมด้วยนายรุสลัน ดาโอะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแว้ง ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ของประชาชนในชุมชนและระหว่างชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการกีฬา และส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายประยุทธ ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ฯ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส