เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบปประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read more

เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 256

Read more