กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้บุคลากรครู ศกร.ตำบลกายูคะ จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส