เข้าร่วมประชุมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้้สื่อสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักศึกษา

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้นายรุลสัน ดาโอะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางสาวอามีนา ดามิเด็ง ตำแหน่งครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้้สื่อสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนโดยใช้สื่อสิ่งประดิษฐ์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ชั้น 3 อาคารดาราศาสตร์ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส