ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอแว้ง เพื่อติดตามงานการจัดกิจกรรม 2 เมษายน วันรักการอ่าน

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอแว้ง เพื่อติดตามงานการจัดกิจกรรม 2 เมษายน วันรักการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง