สกร.ร่วมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ ”

สกร.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

“ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาสกร.อำเภอแว้ง ร่วมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ ”