ร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้ นางสาวอามีนา ดามิเด็ง ครูอาฯเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งานระบบจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือไทยและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานได้ โดยมี นายฮัฟซี เงาะ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นางสาววชิราภรณ์ คำมีชา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วิทยากรบรรยายให้ความรู้ระบบการใช้งานส่งเสริมการรู้หนังสือ ทั้งนี้มีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการโครงการฯ ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส