ประชาสัมพันธ์การสอบ N-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ประชาสัมพันธ์การสอบ N-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

📌ระดับประถมและม.ต้น

#ทดสอบแบบ paper pencil

👉🏻08.00 น. ถึง 12.00 น.

📌ระดับม.ปลาย

#ทดสอบแบบ Digital Testing

👉🏻 12.30น. ถึง 16.00 น.