ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้ บุคลากร ศกร.ตำบลกายูคละ ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลแว้ง