การตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ถ่ายทอดสดการตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น ๖ กรมส่งเสริมการเรียนรู้