ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสย้ายเข้ารับในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่23 พฤศจิก

Read more

เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2563 นางธนณภัทร ศรีระนำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอแว้ง ร่วมแสดงความยินดีกับนางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่18 พฤศจิก

Read more