คณะกรรมการ กศน.ตำบลแว้ง

ทำเนียบคณะกรรมการ
กศน.ตำบลแว้ง

นายมูหะมะรอมือลี อาแซ
ประธาน

นายอาซือมิง  เจ๊ะอุเซ็ง
รองประธาน

นายมามะ  ยา
กรรมการ

นายซอเละห์  สมาแอ
กรรมการ

นายบาฮารูดีน ลอแม
กรรมการ