ผอ.กศน.จังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ พบปะ ให้โอวาส และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาของกศน.ตำบลตันหยงมัส

วันที่ 30 พฤศจิกายน

Read more

เดินรณรงค์และเคาะประตูบ้านเพื่อแจกแผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 24 มีนาคม 256

Read more