วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางสิริกาญจน์ จันทรสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ได้มอบหมายให้ นายมหาโชค คงทอง นางรังสินี อินราช ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางพชรมน การุโณ ครูอาสาฯประจำตำบลตันหยงมัส ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจและกลุ่มชั้นเรียน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอระแงะ

วันที่ 25 พฤษภาคม 25

Read more

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ กับกิจกรรมประกวดร้องเพลงและภาพถ่าย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่

Read more