การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย

การรับสมัครสอบแข่งขั

Read more

“การคัดกรอง ผู้เข้าอบรม”การคัดกรองด้วยเครื่องวัด​อุณหภูมิ​ร่างกายแบบอินฟาเรด ผู้เข้าอบรม โครงการอบรมให้ความรู้หลัสูตร Digital leteracy

“การคัดกรอง ผู้เข้าอ

Read more