แหล่งเรียนรู้

แหล่่งเรียนรู้:ฟาร์มผึ้งชันโรงบือแนตา

ที่ตั้ง : บ้านบือแนตา หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

                                              ชื่อผู้รับผิดชอบดูแลฟาร์ม นายมะนุซทรา  ดือราแม

                                                 เบอร์โทรติดต่อ 084-9642485

 

แหล่งเรียนรู้ : บ้านไทยไส้เดือนดิน

                                               ที่ตั้ง : บ้านไทย หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

                                              ชื่อผู้รับผิดชอบดูแลฟาร์ม นางหน่อย  สุขสบาย

                                                 เบอร์โทรติดต่อ 084-7487001