บริบทตำบล

สภาพทางกายภาพของชุมชนตำบลตันหยงมัส

                   ตำบลตันหยงมัส เป็นตำบลหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอระแงะ  คำว่า “ตันหยงมัส” เป็นภาษามลายูท้องถิ่น มาจากคำว่า “ตันหยง”  แปลว่า  ต้นพิกุล   คำว่า “มัส”  แปลว่า ทอง   ดังนั้นคำว่า “ตันหยงมัส” ก็แปลว่า “ต้นพิกุลทอง”

          ขนาดพื้นที่ตำบลตันหยงมัส

ตำบลตันหยงมัส  มีพื้นที่ทั้งหมด  26,389  ไร่  หรือประมาณ 77.79  ตารางกิโลเมตร

          ลักษณะที่ตั้ง

                   กศน.ตำบลตันหยงมัส  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  7  ถ.ระแงะมรรคา  ตำบลตันหยงมัส  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  เป็น 1  ใน  7  ตำบลในเขตอำเภอระแงะ  และอยู่ห่างจากที่ตั้งกศน.อำเภอระแงะ  ประมาณ 1 กิโลเมตร

และอยู่ห่างจากที่ตั้ง สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสประมาณ  20  กิโลเมตร