พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และการประกวดแข่งขันด้านงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศประจำปี 2564 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 8 สิงหาคม 256

Read more