กิจกรรมข่าวเด่น

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ขึ้นมา