เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน /สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567
นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้ข้าราชการครู สกร.อำเภอตากใบ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน /สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร. จังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส