สกร.อำเภอตากใบ ขอแสดงความยินดี กับ นายมูฮำมัด รอหิง กำนันตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก รางวัล “กำนันยอดเยี่ยม” ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2567