มอบของรางวัลพิเศษแก่บุคลากร

———————————————————————

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ ร่วมจับฉลากของรางวัลพิเศษ เพื่อมอบแก่บุคลากรทุกคน เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2567 ณ ร้านอาหาร KITTY CHICK อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส