กรรมการในการประเมินฯ พบปะนักศึกษา พูดคุยให้กำลังใจ แนะแนวทางในการศึกษาต่อ และให้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา

———————————————————————

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ เป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยนายสุพงษ์ เทพพรหม คณะกรรมการสถานศึกษา และนายโมฮัมหมัดรุสดี สาและ ครู สกร.อำเภอตากใบ ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินฯ พร้อมพบปะนักศึกษา พูดคุยให้กำลังใจ แนะแนวทางในการศึกษาต่อ และให้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ บ้านยูโย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส